شرکت تولیدات شیمیایی فخر خرمشهر تحت نام شاب به تولید مواد شوینده و بهداشتی مشغول است محصولاتی چون: مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، شوینده لباس و …

پیش از این این برند با سبد محصول ناکامل ،محصول خود را در گستره محدود (بازار محلی) توزیع می نمود. پیشنهاد ما اتخاذ استراتژی ارتقاء برند، تکمیل سبد محصول (در حوزه شوینده ها) و گسترش دامنه توزیع با افق صادرات بود. بر این اساس نیاز به اصلاح و بازطراحی هویت برند داشتیم. در طراحی نشان تجاری برند شاب از عناصری کلیدی آب و پاکیزگی استفاده شد تا به سادگی بیانگر ماهیت برند و دامنه تولیدات آن باشد. علاوه بر این با توجه به صادرات محصولات، معادل سازی انگلیسی لوگو یک امر ضروری می نمود.