• به سفارش: شرکت مروارید سحر یزد
  • سال طراحی: زمســــتان 1394
  • بــازار هـدف: بازار داخلی (سراسر کشور)

کانسپت طراحی بسته بندی:

شرکت لبنی مروارید سحر در ابتکاری جدید دست به تولید محصول پنیر پیتزا با طعم های مختلف نمود. با توجه به اهمیت طعم (به عنوان وجه تمایز محصول از موارد مشابه) برآن شدیم تا در طرح بسته بندی این خانواده محصول با استفاده از فرمهای گویا طعم هر محصول را نمایش دهیم.

نکته ویژه در این بسته بندی ها استفاده از پنجره نمایش محصول به شکل طعم هاست. هریک از این محصولات در دو وزن 180 گرم و 500 گرم برای مصرف خانگی تولید و به بازار عرضه شد.