طراحی لوگو زعفران امیرزاده:  مزرعه امیرزاده، تولید کننده زعفران، پسته، بادام و دیگر سوغاتی جات منطقه خراسان است

 

ایده گرافی طراحی لوگو:

برای نشان دادن زمینه کار برند، در طراحی لوگو از تلفیق محصولات استراتژیک برند (گل زعفران و پسته) استفاده شد. و با افزودن عنصر گیاهی (برگ) به خاستگاه طبیعی محصولات تاکید کردیم.

پالت رنگی لوگو:

معادل فارسی لوگو

پترن برند