شرکت وسیع در زمینه تولید محصولات غذایی بر پایه عرقیجات سنتی و عصاره های گیاهی فعالیت میکند. این شرکت در شهر کاشان (پایتخت گلاب ایران) واقع شده و محصولات خود را جهت تامین بازار داخلی و صادرات تولید می نماید.