طراحی لوگو کلینیک دندان پزشکی لقمان  طراحی به صورت ترکیبی شامل طراحی لوگوتایپ (نشان نوشتاری) و لوگوساین (نشان ترکیبی)

کانسپت طراحی لوگو:

 

لوگو به صورت افقی و عمودی: