به سفارش: شرکت آرنـا فود Arena food co

سال طراحی: تابســـتان 1395

بــازار هدف: کشور عراق و حوزه خلیج فارس

کانسپت طراحی بسته بندی:

کانسپت کلی برند ریلووا تصویرسازی محصول با تکنیک لوپُلی (Low poly) است تا با این روش تمایزی آشکار برای هویت بصری بسته بندیهای برند ایجاد گردد. تکنیک لوپُلی (Low poly) روشی در هنر و طراحی است که در آن تصویر به اجزاء مثلثی تفکیک میشود. در این پروسه ابتدا طرح تفکیک فرمی میشود، سپس با تونالیته های رنگی به آن حجم داده میشود.

ابتدا برای کلیه محصولات شرکت با این تکنیک تصویرسازی شد، سپس متناسب با نوع محصول رنگ لیبل انتخاب گردید.

بر این اساس پالت رنگی هر لیبل، ترکیبی از رنگ سورمه ای(رنگ سازمانی برند) با رنگ محصول می باشد.

لیبل قوطی رب گوجه فرنگی ریلوا  و لیبل شیشه رب گوجه فرنگی ریلوا

طراحی لیبل کمپوت های ریلوا

 

 

طراحی لیبل کنسروجات ریلوا:

 

طراحی لیبل مرباجات ریلوا: