فرایند طراحی لیبل عرقیجات:

با توجه به شکل و فرم بطری عرقیجات، ابتدا فضای لیبل خور آن مشخص میگردد. بهترین راه کار برای طراحی لیبل محصولاتی که متنوع هستند، طراحی یونیفرم آن است. یونیفرم یک ترکیب کلی است و به عنوان یک الگو برای طراحی کلیه لیبلهای یک خانواده از محصول استفاده می شود. لیبل محصول دو بخشی است. بخش اصلی لیبل روی بدنه، و بخش دوم به عنوان پلمپ درب بطری به کار رفته است.
طراحی لیبل محصول وسیع
لیبل بر روی بطری
در طراحی لیبلهای عرقیجات و گلاب وسیع از سبک تصویر محور استفاده شده تا در بازار مخاطب به راحتی ماهیت محصول را تشخیص دهد. درمرحله چاپ، از متریال لیبل متالایز استفاده شد تا محصول جلوه ای لوکس و ارزشمند به خود بگیرد.

گسترده لیبل عرقیجات وسیع:

 

لیبل گلاب وسیع

 

 

 

لیبل عرق نعنا وسیع

 

بسته بندی خانواده عرقیجات وسیع:

 

لیبل گلاب وسیع

 

لیبل عرق نعنا وسیع

لیبل عرق کاسنی وسیع
لیبل 20 لیتری گلاب وسیع (جهت فروش عمده)