گروه بازرگانی دایا زعفران، صادرکننده زعفران به چین و حوزه خلیج فارس

کانسپت طراحی بسته بندی:

بسته بندی این محصول برای صادر به کشور چین طراحی شده است. ایده طراحی از پیشینه تجارت با کشور چین از طریق جاده ابریشم برگرفته شده است و تاثیر متقابل فرهنگ و هنر دو کشور بر یکدیگر. لذا در طرح از ظرف چینی منقوش و تلفیق فضای مینیاتورهای چینی با مینیاتور ایرانی (برای تاکید بر اصالت محصول) استفاده گردید.

 

برای تقویت ماهیت محصول از خط شکسته نستعلیق در عنوان محصول استفاده نمودیم.         

محصول در نوع مختلف به بازار ارایه گردید که با حفظ کلیت طرح و تغییر رنگ دو نوع را از یکدیگر متمایز نمودیم.