کانسپت طراحی بسته بندی روغن موتور :

 

تاکید بر کاربری محصول در طرح روی ظرف محصول ضروری بود. لذا با تصویرسازی از موتور و نقش روغن موتور در روانکاری آن به گویا بودن کارکرد محصول کمک نمودیم. برای رنگ آن از رنگمایه های زرد نارنجی در ترکیب با رنگ آبی استفاده شد تا با تضاد گرم و سرد رنگی جلوه بصری مناسبی داشته باشد.