شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) -تولیدکننده سبد کاملا محصولات لبنی تاریخ اجرا: پائیز 1392

ایده گرافی طراحی لوگو:

شرکت پگاه محصول خامه خود را برای جلب رضایت سلیقه های مختلف، با طعم های مختلف به بازار عرضه می نماید. لذا برای این خانواده از محصولات برند یوننیفرمی ویژه طراحی گردید. توجه به عادتهای رفتاری مخاطبان در انتخاب رنگ این محصول بسیار موثر بود.

این محصول در دو وزن مختلف و با 2 نوع بسته بندی تترا پک و لیوانی به بازار عرضه گردید. اما ترکیب و رنگ بندی در هر دو نوع بسته بندی یکسان انتخاب شد.