کانسپت طراحی بسته بندی

تخم مرغ یکی از اقلام صادراتی کشور ماست، که عمده این محصول به کشورهای عربی حوزه خیلیج فارس صادر میگردد. در طراحی بسته بندی این فرآورده ، در نظر گرفتن سلیقه بصری بازار هدف آن بسیار حائز اهمیت است. انتخاب تم طراحی، ترکیب رنگی و … باعث فروش بهتر و کسب سهم بازار مناسب برای محصول می گردد.

علاوه بر آن با توجه به شکستنی بودن آن، فرم کارتون مادر آن به شکلی طراحی شد، تا حمل آن به راحتی ممکن باشد.