●بسته بندی

از دیگر زیرشاخه های هنر گرافیک کاربردی، طراحی بسته بندی است. این مورد در وجه تبلیغاتی نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

این هنر، علم و تکنولوژی را هم زمان با هم به خدمت می گیرد تا اثری قابل طرح در برابر دیدگان انتقادی مخاطب را داشته باشد. مخاطبانی که دارای سلایقی بسیار متنوع هستند.

به همین دلیل در بسته بندی در کنار توجه به عناصر زیبایی شناختی، وجه کاربردی هنر گرافیک هدف خلق اثر قرار می گیرد.

می توان هنر بسته بندی و  عملکردهایش را از حساس ترین زیرشاخه های گرافیک کاربردی دانست چرا که رضایت مصرف کننده و تولیدکننده باید در کنار اصول علمی طراحی مورد توجه هنرمند طراح قرار گیرد. امروزه این هنر در زندگی روزمره انسان ها رخنه کرده است.

برای کالاهای گوناگون، بسته های مختلف با جنس های گوناگون و متفاوت که انواع آن را در نمونه کارهای برگزیده  می توانید مشاهده کنید ، به کار برده می شود.

کانون آگهی و تبلیغات خراسان با داشتن سابقه ی طولانی در مسیر طراحی و اجرای بسته بندی های مختلف، دارای دانش بالایی در این زمینه می باشد که می تواند تولید کنندگان و صاحبان برند را در مسیر رسیدن به اهدافشان یاری نماید.