طراحی بسته بندی شیر استریل 1000 سی سی پرچرب رضوان
طراحی بسته بندی شیر استریل ۱۰۰۰ سی سی پرچرب رضوان
29 آگوست 2016
طراحی بسته بندی ۲۰۰ سی سی شیر استریل نیم چرب پالود
14 آگوست 2016
نمایش همه

طراحی بسته بندی ماست پرچرب و کم چرب ۶۵۰ گرمی پالود

طراحی بسته بندی سطلی ماست پرچرب و کم چرب 650 گرمی پالود

طراحی بسته بندی سطلی ماست پرچرب و کم چرب 650 گرمی پالود

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
فراورده های لبنی پالود پارسیان کاپ ماست کاپ PS با چاپ اسکرین ۶ رنگ، فویل فرم سیل با چاپ فلکسو

 

دیدگاه ها بسته شده است