طراحی نشان تجاری پنیر پروسس سریر
طراحی نشان تجاری پنیر پروسس سریر
18 ژانویه 2016
طراحی رول آپ ماست سورماس پگاه خراسان
طراحی رول آپ ماست (پرچرب) سورماس پگاه خراسان
17 ژانویه 2016
نمایش همه

طراحی بسته بندی ماست سورماس (کم چرب) پگاه خراسان

طراحی بسته بندی ماست سورماس (کم چرب) پگاه خراسان

طراحی بسته بندی ماست سورماس (کم چرب) پگاه خراسان

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
شرکت شیر پگاه خراسان کاپ ماست کاپ PS با چاپ اسکرین ۴ رنگ، فویل فرم سیل با چاپ فلکسو

 

دیدگاه ها بسته شده است