طراحی رول آپ پنیر بیرجندی نامی پگاه خراسان
طراحی رول آپ پنیر بیرجندی نامی پگاه خراسان
21 ژانویه 2016
طراحی رول آپ ماست سبزیجات (سین ماس) پگاه خراسان
طراحی رول آپ ماست سبزیجات (سین ماس) پگاه خراسان
19 ژانویه 2016
نمایش همه

طراحی بسته بندی ماست سورماس (پروبیوتیک) پگاه خراسان

طراحی بسته بندی ماست سورماس (پروبیوتیک) پگاه خراسان

طراحی بسته بندی ماست سورماس (پروبیوتیک) پگاه خراسان

    شرکت سفارش دهندهنوع سفارشمشخصات سفارش
    شرکت شیر پگاه خراسانکاپ ماستکاپ PS با چاپ اسکرین ۴ رنگ، فویل فرم سیل با چاپ فلکسو

     

    دیدگاه ها بسته شده است