طراحی بروشور فراورده های لبنی رضوی
6 ژانویه 2016
طراحی بسته بندی حلب 14کیلویی پنیرسفید زائر
طراحی بسته بندی حلب ۱۴کیلویی پنیرسفید زائر
4 ژانویه 2016
نمایش همه

طراحی بسته بندی شیر مدرسه ی کردیان

طراحی بسته بندی لیوانی شیر نیم چرب مدرسه کردیان

طراحی بسته بندی لیوانی شیر نیم چرب مدرسه کردیان

    شرکت سفارش دهندهنوع سفارشمشخصات سفارش
    شرکت فراورده های لبنی ستاره شرقشیر لیوانیکاپ PS با چاپ اسکرین ۴ رنگ، فویل فرم سیل با چاپ فلکسو

     

    دیدگاه ها بسته شده است