طراحی بسته بندی حلب 14کیلویی پنیرسفید زائر
طراحی بسته بندی حلب ۱۴کیلویی پنیرسفید زائر
4 ژانویه 2016
طراحی جنرال کاتالوگ توس رنگ و رزین نادر
طراحی جنرال کاتالوگ توس رنگ و رزین نادر
30 دسامبر 2015
نمایش همه

طراحی بسته بندی دوغ لیوانی ستاره شرق

طراحی بسته بندی لیوانی دوغ ستاره شرق

طراحی بسته بندی لیوانی دوغ ستاره شرق

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
شرکت فراورده های لبنی ستاره شرق دوغ لیوانی کاپ PS با چاپ اسکرین ۳ رنگ، فویل فرم سیل با چاپ فلکسو

 

دیدگاه ها بسته شده است