طراحی بسته بندی شیر بالشتکی کم چرب ستاره شرق
طراحی بسته بندی شیر بالشتکی کم چرب ستاره شرق
27 اکتبر 2015
طراحی بسته بندی فویل پنیر سفید نیمبلوک
طراحی بسته بندی فویل پنیر سفید نیمبلوک
22 اکتبر 2015
نمایش همه

طراحی بسته بندی حلب ۴و۱۴کیلویی پنیر لاکتیکی براکوه

طراحی بسته بندی حلب 14 و 4 کیلویی پنیر لاکتیکی براکوه

طراحی بسته بندی حلب 14 و 4 کیلویی پنیر لاکتیکی براکوه

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
سپیده کویر گناباد بسته بندی فلزی  چاپ فلز

 

دیدگاه ها بسته شده است