طراحی بسته بندی لیوان دوغ 200سی سی رضوی
طراحی بسته بندی لیوان دوغ ۲۰۰سی سی رضوی
26 نوامبر 2015
طراحی بسته بندی حلب 13 کیلوی پنیر ستاره شرق
طراحی بسته بندی حلب ۱۳ کیلوی پنیر ستاره شرق
24 نوامبر 2015
نمایش همه

طراحی بسته بندی حلب ۴ کیلوی پنیر ستاره شرق

طراحی بسته بندی حلب 4 کیلوی پنیر ستاره شرق

طراحی بسته بندی حلب 4کیلوی پنیر ستاره شرق

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
فراورده های لبنی ستاره شرق بسته بندی فلزی  چاپ فلز

 

دیدگاه ها بسته شده است