طراحی بسته بندی حلب 4 کیلوی پنیر ستاره شرق
طراحی بسته بندی حلب ۴ کیلوی پنیر ستاره شرق
25 نوامبر 2015
طراحی بسته بندی گواش نیک پاژ
طراحی بسته بندی گواش نیک پاژ
23 نوامبر 2015
نمایش همه

طراحی بسته بندی حلب ۱۳ کیلوی پنیر ستاره شرق

طراحی بسته بندی حلب 13 کیلوی پنیر ستاره شرق

طراحی بسته بندی حلب 13 کیلوی پنیر ستاره شرق

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
فراورده های لبنی ستاره شرق بسته بندی فلزی  چاپ فلز

 

دیدگاه ها بسته شده است