طراحی لیبل بطری دوغ 1/5لیتری براکوه
طراحی لیبل بطری دوغ ۱/۵لیتری براکوه
8 اکتبر 2015
طراحی بسته بندی حلب 14کیلویی پنیر چیتاب
طراحی بسته بندی حلب ۱۴کیلویی پنیر چیتاب
8 اکتبر 2015
نمایش همه

طراحی بسته بندی حلب ۱۴ پنیر سفید نیمبلوک

طراحی بسته بندی حلب 14 پنیر سفید نیمبلوک

طراحی بسته بندی حلب 14 پنیر سفید نیمبلوک

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
سهامی زراعی خضری بسته بندی فلزی  چاپ فلز

 

دیدگاه ها بسته شده است