طراحی بسته بندی لیوانی شیر نیم چرب مدرسه کردیان
طراحی بسته بندی شیر مدرسه ی کردیان
6 ژانویه 2016
طراحی بسته بندی لیوانی دوغ ستاره شرق
طراحی بسته بندی دوغ لیوانی ستاره شرق
3 ژانویه 2016
نمایش همه

طراحی بسته بندی حلب ۱۴کیلویی پنیرسفید زائر

طراحی بسته بندی حلب 14کیلویی پنیرسفید زائر

طراحی بسته بندی حلب 14کیلویی پنیرسفید زائر

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
فراورده های لبنی ستاره شرق بسته بندی فلزی  چاپ فلز

 

دیدگاه ها بسته شده است