طراحی بسته بندی حلب 14کیلویی پنیرسفید تاشال
طراحی بسته بندی حلب ۱۴کیلویی پنیرسفید تاشال
18 سپتامبر 2016
طراحی ساک خرید فراورده های لبنی پالود پارسیان
طراحی ساک خرید فراورده های لبنی پالود پارسیان
17 سپتامبر 2016
نمایش همه

طراحی بسته بندی حلب ۱۴کیلویی پنیرسفید براکوه

طراحی بسته بندی حلب 14کیلویی پنیرسفید براکوه

طراحی بسته بندی حلب 14کیلویی پنیرسفید براکوه

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
شیر پگاه گناباد بسته بندی فلزی  چاپ فلز

 

دیدگاه ها بسته شده است