طراحی بسته بندی لیوان دوغ 200سی سی رضوی
طراحی بسته بندی لیوان دوغ ۲۰۰سی سی رضوی
۵ آذر ۱۳۹۴
طراحی بسته بندی حلب 13 کیلوی پنیر ستاره شرق
طراحی بسته بندی حلب ۱۳ کیلوی پنیر ستاره شرق
۳ آذر ۱۳۹۴
نمایش همه

طراحی بسته بندی حلب ۴ کیلوی پنیر ستاره شرق

طراحی بسته بندی حلب 4 کیلوی پنیر ستاره شرق

طراحی بسته بندی حلب 4کیلوی پنیر ستاره شرق

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
فراورده های لبنی ستاره شرق بسته بندی فلزی  چاپ فلز

 

دیدگاه ها بسته شده است