طراحی بسته بندی حلب 4 کیلوی پنیر ستاره شرق
طراحی بسته بندی حلب ۴ کیلوی پنیر ستاره شرق
۴ آذر ۱۳۹۴
طراحی بسته بندی گواش نیک پاژ
طراحی بسته بندی گواش نیک پاژ
۲ آذر ۱۳۹۴
نمایش همه

طراحی بسته بندی حلب ۱۳ کیلوی پنیر ستاره شرق

طراحی بسته بندی حلب 13 کیلوی پنیر ستاره شرق

طراحی بسته بندی حلب 13 کیلوی پنیر ستاره شرق

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
فراورده های لبنی ستاره شرق بسته بندی فلزی  چاپ فلز

 

دیدگاه ها بسته شده است