طراحی بسته بندی لیوانی شیر نیم چرب مدرسه کردیان
طراحی بسته بندی شیر مدرسه ی کردیان
۱۶ دی ۱۳۹۴
طراحی بسته بندی لیوانی دوغ ستاره شرق
طراحی بسته بندی دوغ لیوانی ستاره شرق
۱۳ دی ۱۳۹۴
نمایش همه

طراحی بسته بندی حلب ۱۴کیلویی پنیرسفید زائر

طراحی بسته بندی حلب 14کیلویی پنیرسفید زائر

طراحی بسته بندی حلب 14کیلویی پنیرسفید زائر

شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش
فراورده های لبنی ستاره شرق بسته بندی فلزی  چاپ فلز

 

دیدگاه ها بسته شده است