۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

طراحی بسته بندی نوار تست آنتی بیوتیک میکرومیلک

  شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش شرکـت میکرومیلک بسته بندی نوار تست آنتی بیوتیک شیر چاپ افست  
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

طراحی بسته بندی رب گوجه فرنگی حلال

  شرکت سفارش دهنده نوع سفارش مشخصات سفارش شرکـت طوس تایماز بسته بندی رب گوجه فرنگی چاپ فلز