۲۰ اسفند ۱۳۹۴

پروژه ی بسته بندی شرکت ستاره شرق

۱۹ اسفند ۱۳۹۴
طراحی بسته بندی پاکتی آبمیوه های ستاره شرق

پروژه ی آبمیوه های ستاره شرق

۱۶ اسفند ۱۳۹۴
طراحی بسته بندی لیبل بطری نوشابه دبش کولاَ

پروژه ی نوشابه دبش کولا

۱۱ اسفند ۱۳۹۴

پروژه ی شرکت صنایع غذایی شهدین

۱۷ دی ۱۳۹۴
Featured069

پروژه ی بسته بندی محصولات لایک

۱۰ آبان ۱۳۹۴
طراحی بسته بندی بطری شیر پگاه خراسان

پروژه ی بسته بندی محصولات “شیر پگاه خراسان”

۲۰ مهر ۱۳۹۴
Featured13

پروژه ی منسوجات ایران ساتن

۱۹ مهر ۱۳۹۴
Featured16

پروژه ی گالری پارچه ی میکا

۱۸ مهر ۱۳۹۴
طراحی بسته بندی جعبه ساشه پودر شیرکاکائو پگاه تهران

پروژه ی بسته بندی محصولات پودری شرکت پگاه تهران

۱۳ مهر ۱۳۹۴
Featured19

پروژه ی شرکت سین سین

۸ مهر ۱۳۹۴
Featured20

پروژه ی سرآشپز بزرگ

۴ مهر ۱۳۹۴
طراحی بسته بندی کاپ پنیر خامه ای کانیار

کمپین پروژه ی شرکت فراورده های لبنی کانیار

۱ مهر ۱۳۹۴
Featured26

کمپین پروژه ی شرکت رنگ نادر

۲۴ شهریور ۱۳۹۴
Featured99

پروژه ی بسته بندی شیرهای استریل ۲۰۰cc لبنی رضوی

۲۴ شهریور ۱۳۹۴
کمپین بسته بندی شیرهای استریل یک لیتری لبنی رضوی

پروژه ی بسته بندی شیرهای استریل یک لیتری لبنی رضوی